Marker Wadden

Marker Wadden, een uniek project

Natuureilanden in het Markermeer. Nederland heeft er een nieuwe eilandengroep bij: Marker Wadden.

In het Markermeer is een archipel van natuureilanden gekomen, "de Marker Wadden", hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen.

Waarom Marker Wadden?

Met de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd met dammen en dijken. Hierdoor zijn de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en raakte de natuurlijke balans verstoord. De voedselketen van algen en plankton, kleine waterdieren en vissen wordt namelijk bedreigd door een dikke sliblaag op de bodem van het meer.
Het bodemleven is dan ook praktisch verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, een ramp voor de trekvogels.

170320 MRKW Kaart locatie Marker Wadden

Nieuw natuurparadijs.

Met de aanleg van de Marker Wadden scheppen we niet alleen eilanden en oevers maar herstellen we ook het natuurlijke evenwicht onder water. De ‘slibdeken’ wordt rond de eilanden verwijderd en wordt gebruikt om een voedselrijk wetland te ontwikkelen. De deels vrijgemaakte bodem van het meer komt hierdoor weer tot leven. Mosselbanken kunnen zich herstellen en het fijnste slib uit het water filteren. Het herstel van de onderwater natuur draagt bij aan de vitaliteit van het meer, waardoor de visstand zich naar verwachting zal herstellen. Het zou toch fantastisch zijn als bedreigde vogels als de purperreiger en zelfs de zwarte stern hier in grote getalen op deze waden neerstrijken?

Niet alleen voor de vogels, maar ook de mensen.

Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat het eerste eiland goed toegankelijk is voor mensen zodat ze zelf de Marker Wadden kunnen beleven. Op het eerste eiland is een haven met een brede havenmond en is goed toegankelijk. De lengte van de haventoegang houdt de golven tegen en de kom is ruim genoeg om tegen de wind in te draaien. Er is een boxen stijger voor schepen boven de 12m en lange steiger voor kleiner jachten, Verder is er een toiletgebouw en is er een paviljoen en bezoekerscentrum. Buiten de haven wordt er op het eiland geen recreatievaart toegestaan.