161026 VEMO2 VEGA bulletin 1VEGA-bulletin

In juli 1972 verscheen het eerste VEGA-bulletin. Een uitgave van onze Kring, klassiek getypt, retro gestencild en geheel in revolutionair zwart/wit uitgeven. In de daarop volgende jaren werd dit bulletin met veel enthousiasme gevuld met informatie voor de leden, in nagenoeg ongewijzigde vorm.

Dertig jaar later, in april 2002, verscheen het 92-ste bulletin. De vormgeving was drastisch gewijzigd en de invloed van Desktop Publishing (DTP) duidelijk aanwezig. Een kleurrijk geheel, geheel in zwart/wit.

161026 VEMO2 124 Vegabulletin 01 2013De eerste, voorzichtige toepassing van kleur kwam tien jaar later, in 2012. Het is evident, de ontwikkeling is niet meer te stuiten en gaat in een razendsnel tempo voorwaarts en één jaar later is het bulletin volledig in kleur uitgegeven.

VegaMood 161026 VEMO2 VegaMood 127 april 2014

Buiten de Kring staat ook de wereld niet stil. Op het vlak van communicatie verandert er veel en stemmen gaan op om óók het bulletin drastisch te wijzigen. Lodewijk Cornelissen werpt hiertoe graag zijn professie in de strijd en stelt zich bereid het voortouw te nemen. Met het speciaal samengestelde redactieteam (RedTeam), wordt enthousiast overlegd over het geheel van concept tot realisatie. Waar gehakt wordt, vallen spaanders is zeker ook hier van toepassing. Het bulletin zal eraan moeten geloven, in naam en beeld. In april 2014 is het resultaat van de grote sprong in het diepe te aanschouwen. De eerste VegaMood is een feit.

In de opvolgende versies wordt driftig aan alles geschaafd en gesleuteld en het magazine wordt steeds beter. De lat ligt hoog, maar kan ook hoger, lijkt het motto.

 

161026 VEMO2 VegaMood 132 oktober 2016

VegaMood 2.0

Na een periode met veel energieke inzet stelt Lodewijk de helmstok ter beschikking van een nieuwe lichting om de Mood te loodsen. Ook voor het RedTeam is hiermee het moment aangebroken hetzelfde te doen. De belasting voor een relatief kleine groep is enorm en om uitputting te voorkomen, is een gewijzigde aanpak noodzakelijk.

Logistiek gezien is de verandering ingrijpend. In tegenstelling tot een compact RedTeam, wordt de inhoud van het blad nu door meerdere leden verzorgd. Ieder lid van dit nieuwe team is verantwoordelijk voor een specifieke rubriek. De coördinatie van dit alles is bij Bram Leunis in vertrouwde handen gekomen.

De visuele vormgeving was een extra uitdaging. Geheel in stijl met de Vega, is achteruitgang niet aantrekkelijk. Om het bestaande niveau te evenaren, moesten wij op zoek naar een professional. Deze is gevonden in de persoon van Jurgen van Bakel. Als graficus heeft hij zijn sporen verdiend en brengt hij deze in de praktijk binnen zijn bedrijf Inkgraphics. Jurgen heeft zich enorm ingeleefd in het reilen en zeilen van de Mood en het resultaat hiervan is te bewonderen in VegaMood 132.

Tot slot wil ik Lodewijk en het RedTeam graag bedanken voor de gigantische taak die zij op zich hebben genomen. De Mood wordt door andere verenigingen met afgunst en bewondering bekeken. We zijn ongetwijfeld krankjorum een dergelijk niveau neer te zetten voor een compacte vereniging, maar wat voelt het goed dit juist wel te kunnen doen!

Marcel Mickers
Communicatie Kring van Vegazeilers