Wees lief voor je dieselmotor

Motorolie.

Onze diesels worden meestal niet warm, we gebruiken hem om uit de box naar openwater te komen en dan gaat hij weer uit en aan het eind van de dag omgekeerd. Hierdoor ontstaat er veel condens in het carter en doordat koude diesel ook geen optimale verbranding hebben is er ook wat roet vorming. Bij de mindere motoroliën wordt het vocht niet opgenomen en vormt een witte drab in de olie. Dit bevordert de smering niet.

Een goede kwaliteit minerale motorolie, b.v. 15W40 SX, bevat toevoegingen (zogenaaamde Dopes) die ervoor zorgen dat het vocht en roetdeeltjes worden opgenomen en zo niet naar de bodem van je carter kunnen zakken.

Het is ook erg aan te bevelen om elk jaar aan het einde van het seizoen je olie te verversen. In de oude olie zijn allerlei stoffen opgenomen, zoals o.a. water en zwavelverbindingen, welke  invreten op de lagers e.d  wanneer we de vuile olie de hele winter in het carter laten zitten.

Moraal van dit verhaal: bezuinigen op motorolie is een verkeerde bezuiniging.

Brandstofsysteem

Hiervoor geldt hetzelfde. Diesel wordt ook maar weinig verbruikt en daardoor kunnen er allerlei stoffen uit de diesel zich vasthechten aan de onderdelen van het systeem. Filters, opvoerpomp en zelfs de hogedruk brandstofpomp raken vervuild en kunnen daardoor minder gaan functioneren. Sinds 2009 is een bijmenging van gemiddeld 5% (maximaal 7%) biodiesel van overheidswege verplicht gesteld. Tezamen met het verlaging van het zwavelgehalte leidt dit tot een sterk toegenomen gevoeligheid van de brandstof voor bacterievorming. Deze bacteriën leven op het grensgebied tussen de dieselolie en water. Door het wateraantrekkend (hygroscopisch) karakter van biodiesel, trekken er meer  waterdruppeltjes in de diesel. Dit vergroot het werkzame oppervlak aanzienlijk.

Bacteriegroei neemt ook explosief toe met de temperatuur. Bij 40 °C gedijen de bacteriën het best.  Deze bacteriën produceren restproducten (een slijmerige substantie) die tot verstopping of zelfs schade aan componenten van het brandstofsysteem kunnen leiden. Naarmate de brandstof langer in de tank zit hebben de bacteriën meer tijd zich te vermenigvuldigen. Om de bacteriegroei tot een minimum te beperken zijn  onderstaande maatregelen nodig;

 • Zorg dat er geen water in de tank kan lopen, afsluiting dop e.d.
 • De tank zo vol mogelijk te houden, hierdoor wordt condensvorming verminderd maar niet voorkomen.
 • De brandstof  zo koel mogelijk bewaren. Let dus op waar je tankt,  liever niet bij de pompstations aan het water met een  opslag bovengronds.
 • Aan het begin van het seizoen de brandstoftank  contoleren op water en dat regelmatig te herhalen. Hierdoor kun je niet voor de verrassing komen te staan, b.v. doordat bij ruw de motor afslaat omdat deze water aanzuigt.
 • Een waterafscheider (liefst twee) te plaatsen in je brandstofaanvoer systeem. Deze  zorgt ervoor dat de diesel naar de motor watervrij is.

Hieronder zie je een optimaal uitgerust brandstof systeem er uit met alle componenten.

160404 WSLF Motorschema

 1. De brandstof tank (let op het punt onderin om het water te verzamelen (7)
 2. Waterafscheider met Grof filter  ± 40 µM (Micron) en water aftap (7)
 3. Fijn filter (is vaak op de motor gemonteerd) twee tot vijf µM (Micron)
 4. Opvoerpomp (Kan ook één geheel zijn met de motor gedreven pomp)
 5. Motor gedreven hoogdrukbrandstofpomp.
 6. De dieselmotor
 7. Wateraftappunt

Middeltjes

Er zijn diverse middelen in de handel die de bacteriegroei in de diesel bestrijden. Ik wil jullie graag, mede naar aanleiding van de workshop Volvo Penta motor, maar ook uit eigen ervaring graag bekend maken met

Forté advanced diesel fuel conditioner

Deze Fuel conditioner  is zelf ook brandbaar in tegenstelling tot andere producten. Eén flesje Forte in een volle brandstoftank is voor ons voldoende voor maanden bescherming. Bij het winterklaar maken, biedt één flesje in de volle tank voldoende weerstand tegen de vorming van de bacterieën.

Tip: in de “V-Power" diesel van Shell zit ook eenzelfde soort toevoeging.

160404 WSLF AdvancedDieselFuelConditioner

 • Reinigt en smeert het complete dieselbrandstofsysteem van tank tot en met verstuivers.
 • Reinigt de verbrandingsruimtes en zuigerveergroeven.
 • Verminderd de z.g.n. Blow-by* en het voorkomt daarmee  motorolie vervuiling.
 • Behandelt vocht in de brandstof (biodiesel).
 • Verwijderd bacteriën (slijm) uit de brandstof
 • Verbetert de verbranding en de motorprestaties
 • Verminderd vervuiling van het in en uitlaat systeem door roeten
 • Optimaliseert het brandstofverbruik en zorgt voor schonere uitlaatgassen.

* Blow-by  is het lekken van verbrandingsgassen langst de zuiger in de cilinder, minder goed afsluiten zuigerveren.

 

160404 WSLF Diesel vevuiling160404 WSLF Filter vervuilingLinks is vervuilde diesel te zien. Duidelijk zichtbaar is de scheiding tussen de diesel bovenin het filter en het water eronder. De rechterafbeelding toont een sterk vervuild filter. Dit kan gebeuren wanneer zich onder in de tank een laag water gaat staan, dat zich niet meer mengt.