logo kleinkopie

 

Na het officiële ALV gedeelte zal Frieda Fennell haar ervaringen met ons delen in de lezing genaamd; “Kapitein van mijn Geluk”

Frieda maakte van 2014 tot 2017 een zeilreis langs Atlantische kusten en schreef naar aanleiding van haar ervaringen het boek: 'Kapitein van mijn Geluk’.

Tijdens de lezing neemt Frieda je mee naar haar dagen op de oceaan. Wat doen de ontberingen van het zeezeilen met je als mens? Frieda kwam zichzelf tijdens de reis geregeld tegen en worstelde met levensvragen als: wat maakt me gelukkig en wat is de zin van mijn leven? Het antwoord op die vragen ligt niet voor de hand. Het enige antwoord dat ze vond was het besef dat het leven niet maakbaar is maar je wel kunt leren het spel te spelen. En dat spel is soms een gevecht met haar eigen angsten, dikwijls een strijd met de elementen en op andere dagen het vinden van de onovertroffen idylle van een onbewoond palmeiland in de Caribische Zee. Een verhaal waar veel zeilers zich in zullen herkennen en die nieuwelingen zal voorbereiden op de wonderen van de Oceaan, zoals tijdloosheid en het samenleven aan boord.

Frieda is aansluitend aan de lezing aanwezig voor het aanknopen van een praatje en het beantwoorden van al je vragen tijdens de Albin Vega Winterborrel 2020.

Claudia's Combuys

Claudia heeft ook dit jaar weer het heerlijke Klassiek Hoeve Buffet geselecteerd. Ben je liefhebber van vis of vlees, of heb je de voorkeur voor vegetarische gerechten; dit buffet zal je zeker bevallen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische seizoens- en streekgebonden producten. Een kok zal bepaalde gerechten direct voor ons bereiden. Of dat niet genoeg is, wordt het diner afgesloten met een verrassend toetjesbuffet. Kwaliteit die wij vanuit Claudia's Combuys gewend zijn!

Algemene ledenvergadering

Agenda

1.         Opening
2.         Ingekomen stukken en mededelingen
3.         Vaststelling notulen van de jaarvergadering gehouden op 16 maart 2019*
4.         Vaststelling jaarverslag 2019
5.         Verslag kascommissie, vaststelling jaarrekening 2019**
6.         Benoeming kascommissie
7.         Begroting 2020**
8.         Bestuurswijzigingen herverkiezing
9.         Stemmen/ vraagstukken
10.       Evenementen overzicht
11.       Rondvraag
12.       Sluiting

 

Rooster van aftreden bestuur Kring van Vegazeilers

2020    Herman Honshorst (Herverkiesbaar)
2020    Suzanne Kerkhof     (Herverkiesbaar)
2021    Thon Stoffelen 
2020    Vacant
2020    Vacant

  

Bestuur en vergaderingen

In 2019 is het bestuur 5 keer bij elkaar gekomen. Het ledenaantal is tot onze spijt wederom gedaald. Dit brengt ons ledentotaal op 160 leden per 31 december 2019. 

2019 heeft ons naast onze bekende evenementen een nieuw evenement gebracht, de Expeditie Markerwadden met 16 boten en 35 deelnemers was het een vliegende start.

Het winterevenement (ALV) 2019 telde 45 deelnemers , de Waddentocht, het Zomerevenement telde 14 boten maar uiteindelijk kwamen er meerdere mensen op wiel met als totaal 42 deelnemers. Ook het BOK-evenement was gezellig druk met 56 aanwezigen. Ook onze workshops Meteo (21 deelnemers) en Electra aan boord (17 deelnemers) werden goed bezocht.

Het bestuur is trots op de diversiteit aan evenementen die wij mogen bieden en waar wij met (en zonder) onze Vega’s naartoe kunnen. Vol enthousiasme zien wij het naderende zeilseizoen tegemoet. Wij kijken zeker uit naar u.

Datum: zaterdag 14 maart
Locatie: 'de Boederij', Ambachtsweg 57a te Huizen