Hoe controleer ik de foto

Om digitale foto's goed te kunnen gebruiken, moet er rekening gehouden worden met de toepassing en de daarvoor benodigde eisen. Zo kan een foto prima op het scherm weergegeven worden, terwijl een afdruk daarvan onder niveau is. Ook kan de kleurweergave op verschillende computers fors van elkaar afwijken.

Digitale foto's bevatten vele kenmerken welke op het eerste gezicht niet te zien zijn. Belangrijke specificaties als resolutie, kleurruimte en compressie hebben wel invloed op de correcte verwerking. Deze handleiding is enkel bedoeld om eenvoudig te kunnen kijken of de beoogde afbeelding voldoet aan de gestelde specificaties. Vanwege de complexiteit van het onderwerp, kan geen oplossing aangedragen worden in die gevallen waar he document onvoldoende is.

Online controle

Via de website www.extractmetadata.com is de beoogde foto te uploaden. De meeste voor de hand liggende specificaties worden dan getoond.

Hoe werkt het

  • Ga naar de website www.extractmetadata.com.
  •  Klik op de knop "Choose File" en selecteer op de eigen computer de te controleren foto.
  • Klik tot slot op de knop "Send file".

De foto wordt naar de website gestuurd en geanalyseerd. Als resultaat verschijnt het venster met de specificaties.

Handleidingcategorie