Naast publiekelijk toegankelijke informatie, bevat deze website ook veel gegevens welke alleen bestemd is voor de leden van de Kring van Vegazeilers.

Log in met de juiste gegevens om meer informatie te kunnen zien.

Hoe controleer ik de foto

Digitale foto's moeten voldoen aan bepaalde specificaties voor het doel waar deze voor gebruikt worden. Via deze online-tool is een aantal zaken eenvoudig te controleren.

Lees meer...

Subcategorieën

Handleiding gebruiker

Deze rubriek bevat de handleidingen voor gebruiker van deze site.


 

Handleiding inhoud

Deze rubriek bevat de handleidingen en afspraken voor het samenstellen en onderhouden van de inhoud van deze site.


 

Handleiding beheerder

Deze rubriek bevat de handleidingen voor de beheerder van de site. Beheerder is het op één na hoogste niveau op de site. Daarboven staat nog de programmeur en die heeft mogelijk meer (technische) handleidingen.


 

Handleiding programmeur

Deze rubriek bevat de (technische) handleiding voor de programmeur van de site.


 

Handleiding bestuur

Deze rubriek bevaat de handleidingen en protocollen voor het bestuur.


 

Handleidingcategorie