Waddentocht 2018

Zeewadden


Inschrijfformulier Waddentocht 2018


Vul het formulier in en bevestig de inschrijving met een klik op de knop helemaal onderaan de pagina.


De inschrijving is geaccepteerd als deze per e-mail bevestigd is.


   
   

Details


Jammer dat je niet de gehele tocht mee kunt varen. Wil je hieronder aangeven welke periode je wel meevaart en geef zoveel mogelijk bijzonderheden aan.
* Ik verklaar dat mijn schip voor vertrek minimaal WA verzekerd is en de uitrusting voldoet aan de ANWB en HISWA aanbevelingen voor varen op zee, inclusief een goedgekeurde marifoon.
* Het is mij bekend dat de Kring van Vegazeilers, noch de organisatoren in persoon, aansprakelijk zijn voor schade en/of gebeurtenissen m.b.t. het schip en de bemanning, van welke aard dan ook, of voor enig ander van buiten komend onheil. Mijn deelname geschiedt geheel op eigen risico.


Het totaalbedrag graag direct overmaken op rekeningnr. NL14INGB0000312302, t.n.v. Kring van Vegazeilers  onder vermelding van “Waddentocht 2018

Heeft u hulp nodig?