180215 VACSE KaartjeNatuurlijk draag ook jij de vereniging  een warm hart toe en wil je deze met raad en daad ondersteunen. Nu is je kans. Binnen het bestuur is de functie secretaris vrijgekomen. 

 

Vacature secretaris

 

Hoeveel tijd kost mij dit?

Natuurlijk heb ook jij het druk. Gemiddeld kost deze functie je slechts 1 uur per week, waarin alle vergaderingen en dergelijke zijn meegenomen. Dat mag toch geen belemmering zijn.

Wat wordt van je verwacht?

 • Je vormt samen met de voorzitter en penningmeester het dagelijks bestuur. De leden van het bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van het beleid van onze vereniging.
 • Je neemt jaarlijks deel aan ± 5 bestuursvergaderingen, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst.
 • Je organiseert de algemene ledenvergadering en commissievergadering, notuleert en verzorgt de actiepuntenlijst
 • Je verspreidt de notulen en de actielijst onder de deelnemers aan vergaderingen
 • Je stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor vergaderingen
 • Je ontvangt correspondentie en zorgt ervoor dat deze bij de betreffende functionaris(sen) komt
 • Je geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de KvK
 • Je verzorgt de administratie en correspondentie van het bestuur
 • Je bewaakt de voortgang van de bestuurlijke besluiten en processen
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de vereniging voor externen
 • Je houdt een archief bij

Daarnaast heb je nog één of meerdere aandachtsgebieden waarvoor je verantwoordelijk bent.

Een goede secretaris weet

 • Accuraat te werken
 • Als teamspeler op te opereren en verbindend op te treden
 • Goed en helder te communiceren
 • Pro-actief in oplossingen te denken
 • Dagelijks even een blik op de e-mails te werpen
 • Waarom zou ik dit doen?
 • Je mag meedenken en meebeslissen over jouw eigen vereniging en draagt ertoe bij dat de vereniging actief kan blijven. Of dit al niet genoeg is, zit ook nog dicht op het vuur waar alle kennis en informatie over jouw boot bij elkaar komt.

Geïnteresseerd?

Vanzelfsprekend ben je dat. Hoe kan het anders, als je al dit moois met de Kring van Vegazeilers kunt regelen. De huidige samenstelling van het bestuur is hier te vinden. We zien jouw aanmelding dan ook graag tegemoet op . Zet er dan even bij waarom jij jezelf als de geschikte kandidaat ziet.

Heb je nog vragen, stel deze dan op .